Weekala

Psykoterapeutti Tiina Koistinen

Palvelut

Services in Finnish and English

Kriisiluontoinen keskusteluapu

Kriisi on hyvin yllättävä ja äkillinen tapahtuma, joka horjuttaa kykyämme selvitä totuttujen selviytymiskeinojen avulla. Kriisiluontoinen keskusteluapu on nimensä mukaisesti lyhytkestoista apua selviämisessä tukemiseksi.

Keskustelusta psykoterapiaksi

Psykoterapia on tavoitteellista toimintaa, jonka sisältö rakentuu sinun näköiseksesi. Se voi olla kestoltaan lyhyttä eli noin 6-20 tapaamista tai pidempää jatkuen esimerkiksi 1-3 vuotta.

Psykoterapia

Psykoterapia on terapeuttista keskustelua ja keino kehittyä, tutustua itseen sekä käsitellä huoliaan ja omaa elämäntilannettaan. Se on myös väline hoitaa mielenterveyden ongelmaa kuten masentuneisuutta, ahdistuneisuutta tai psyykkistä pahoinvointia kuten pakko-oireista käyttäytymistä, traumaperäistä stressihäiriötä, tunne-elämältä epävakaata persoonallisuutta tai alkoholi- ja päihdeongelmaa sekä sen liitännäisoireita. Toimivassa psykoterapiasuhteessa on tärkeää, että sinä koet minut itsellesi sopivaksi työntekijäksi, ja että asiakkaana koet kaipaavasi apua.